Quà tặng tết sức khỏe

giảm giá tới 50%

Nhận ngay
Cân điện tử và phân tích cơ thể
  1. Cân sức khỏe điện tử TANITA HD-379
    Cân sức khỏe điện tử TANITA HD-379
    Xếp hạng:
    100%
    490.000 đ Tiết kiệm 21% (130.000 đ)
    Giá thị trường: 620.000 đ
  2. Cân sức khỏe và phân tích cơ thể TANITA BC-313
    Cân sức khỏe và phân tích cơ thể TANITA BC-313
    Xếp hạng:
    100%
    1.980.000 đ Tiết kiệm 16% (370.000 đ)
    Giá thị trường: 2.350.000 đ

Cân điện tử và phân tích cơ thể

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. Cân sức khỏe và phân tích cơ thể TANITA BC-313
    Cân sức khỏe và phân tích cơ thể TANITA BC-313
    Xếp hạng:
    100%
    1.980.000 đ Tiết kiệm 16% (370.000 đ)
    Giá thị trường: 2.350.000 đ
  2. Cân sức khỏe điện tử TANITA HD-379
    Cân sức khỏe điện tử TANITA HD-379
    Xếp hạng:
    100%
    490.000 đ Tiết kiệm 21% (130.000 đ)
    Giá thị trường: 620.000 đ
  3. Cân sức khỏe và phân tích cơ thể TANITA RD-953 (Kết nối Smartphone)
    Cân sức khỏe và phân tích cơ thể TANITA RD-953 (Kết nối Smartphone)
    Xếp hạng:
    100%
    6.000.000 đ Tiết kiệm 3% (200.000 đ)
    Giá thị trường: 6.200.000 đ
  4. Cân Sức Khỏe và Phân Tích Cơ Thể TANITA BC-541
    Cân Sức Khỏe và Phân Tích Cơ Thể TANITA BC-541
    Xếp hạng:
    100%
    1.800.000 đ Tiết kiệm 16% (350.000 đ)
    Giá thị trường: 2.150.000 đ
  5. Cân sức khỏe và kiểm tra độ béo TANITA UM-070
    Cân sức khỏe và kiểm tra độ béo TANITA UM-070
    Xếp hạng:
    100%
    500.000 đ Tiết kiệm 57% (650.000 đ)
    Giá thị trường: 1.150.000 đ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần