danh mục sản phẩm
CHÁT NGAY TRÊN FACEBOOK

Cân điện tử và phân tích độ béo


Thông tin cơ bản
Đen-Bạc Tích hợp thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu

 

5.600.000 VNĐ

Thông tin cơ bản
- Cân Phân tích Cơ thể Lưỡng tần mặt kính sang trọng - Kết nối và lưu trữ kết quả không giới hạn trên smartphone - Phân tích tới 10 chỉ số cơ thể, chỉ số Chất lượng Cơ độc nhất vô nhị

 

6.200.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Xanh/Hồng

1.750.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng-Xám  

2.150.000 VNĐ

2.150.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Ghi

2.600.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng-Xám  

1.650.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Ghi

1.150.000 VNĐ

1.150.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Ghi

1.200.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

- 68%
Thông tin cơ bản
Đen

1.300.000 VNĐ

416.000 VNĐ

- 68%
Thông tin cơ bản
Trắng

1.300.000 VNĐ

416.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng-Xám-Đen  

1.200.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng - xám

2.100.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng  

1.150.000 VNĐ

1.150.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng bạc  

1.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

Thông tin cơ bản
Đen - Trắng

 

1.750.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng-Xám-Đen  

1.700.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

- 0%
Thông tin cơ bản
Trắng-Xám-Đen  

1.400.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

Giới thiệu về ghế massage Maxcare | Inada
+
Đánh giá sản phẩm