Quà tặng tết sức khỏe

giảm giá tới 50%

Nhận ngay

Máy đo huyết áp điện tử

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-617
  Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-617
  Xếp hạng:
  96%
  522.000 đ Tiết kiệm 10% (58.000 đ)
  Giá thị trường: 580.000 đ
 2. Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
  Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
  Xếp hạng:
  100%
  675.000 đ Tiết kiệm 21% (175.000 đ)
  Giá thị trường: 850.000 đ
 3. Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-657
  Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-657
  Xếp hạng:
  100%
  882.000 đ Tiết kiệm 10% (98.000 đ)
  Giá thị trường: 980.000 đ
 4. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHU503
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHU503
  Xếp hạng:
  100%
  1.215.000 đ Tiết kiệm 10% (135.000 đ)
  Giá thị trường: 1.350.000 đ
 5. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Xếp hạng:
  100%
  980.000 đ Tiết kiệm 20% (245.000 đ)
  Giá thị trường: 1.225.000 đ
 6. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CH-453AC
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CH-453AC
  Xếp hạng:
  100%
  945.000 đ Tiết kiệm 10% (105.000 đ)
  Giá thị trường: 1.050.000 đ
 7. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CH-456
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CH-456
  Xếp hạng:
  100%
  1.440.000 đ Tiết kiệm 10% (160.000 đ)
  Giá thị trường: 1.600.000 đ
 8. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CH-452AC
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CH-452AC
  Xếp hạng:
  95%
  720.000 đ Tiết kiệm 10% (80.000 đ)
  Giá thị trường: 800.000 đ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần