Quà tặng tết sức khỏe

giảm giá tới 50%

Nhận ngay
Top bán chạy
 1. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Xếp hạng:
  100%
  1.100.000 đ Tiết kiệm 10% (125.000 đ)
  Giá thị trường: 1.225.000 đ
 2. Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104
  Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104
  Xếp hạng:
  100%
  1.280.000 đ Tiết kiệm 20% (320.000 đ)
  Giá thị trường: 1.600.000 đ
Máy kiểm tra sức khỏe
 1. Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
  Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
  Xếp hạng:
  100%
  765.000 đ Tiết kiệm 10% (85.000 đ)
  Giá thị trường: 850.000 đ
 2. Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-617
  Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-617
  Xếp hạng:
  96%
  580.000 đ Tiết kiệm 15% (100.000 đ)
  Giá thị trường: 680.000 đ
 3. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Xếp hạng:
  100%
  1.100.000 đ Tiết kiệm 10% (125.000 đ)
  Giá thị trường: 1.225.000 đ
 4. Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104
  Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104
  Xếp hạng:
  100%
  1.280.000 đ Tiết kiệm 20% (320.000 đ)
  Giá thị trường: 1.600.000 đ

Máy kiểm tra sức khỏe

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

22 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104
  Máy đo nhịp tim và nồng độ Oxy Maxcare Max104
  Xếp hạng:
  100%
  1.280.000 đ Tiết kiệm 20% (320.000 đ)
  Giá thị trường: 1.600.000 đ
 2. Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Citizen CHUG330
  Xếp hạng:
  100%
  1.100.000 đ Tiết kiệm 10% (125.000 đ)
  Giá thị trường: 1.225.000 đ
 3. Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-617
  Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-617
  Xếp hạng:
  96%
  580.000 đ Tiết kiệm 15% (100.000 đ)
  Giá thị trường: 680.000 đ
 4. Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
  Máy đo huyết áp điện tử cổ tay Citizen CH-650
  Xếp hạng:
  100%
  765.000 đ Tiết kiệm 10% (85.000 đ)
  Giá thị trường: 850.000 đ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

22 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần